Develop & design
Slider

Corporate identity

Chce to nápad a budete vidět! Co nabízíme? Tvorbu vizuálních stylů, kreativitu a neotřelý přístup k věci. Vše záleží na tom, kolik odvahy dokáže klient přijmout. Plně ale vyhovíme všem požadavkům a zadáním, které na nás budou kladeny. Jde především o spokojenost, dobrý pocit a nastartování úspěchu našich klientů. Vizualizaci nediktujeme a spoluvytváříme!

Corporate videos

Podpora webové prezentace formou videa? Ano, tahle cesta je námi prošlapána. Zastáváme názor, že pohyblivým obrazem je možné prezentovat víc emocí, nálad a pravdivosti sdělení. Vytváříme krátká image videa společností, produktů a zákazníků. Nabízíme úzké propojení webu a klientů formou přímého vtažení klientů do hry. Plně souhlasíme s názorem: Video killed the radio star.

Ukázka naší práce