Corporate videos

Pro klienty natáčíme prezentační, produktová nebo image videa. Při jejich tvorbě pracujeme se scénáři, které nám klient předá, nebo napíšeme vlastní a klient je schválí. Velmi pružně reagujeme na kontkétní požadavky a jsme schopni pořídit záběry ze vzduchu, ze země i z vody.

Přehrát video